Konference

konference
7. 2. 2019

Setkání NCeZ se zástupci zdravotních pojišťoven – pracovní skupina pro Autoritativní registr pacientů

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 proběhlo v prostorách MZČR setkání pracovní skupiny Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR pro Autoritativní registr…
konference
20. 11. 2018

Setkání NCeZ s organizacemi podílejícími se na tvorbě a správě standardů elektronického zdravotnictví

Setkání, na kterém probíhala diskuze mezi tvůrci a správci standardů a dodavateli informačních technologií, se uskutečnilo 19. listopadu 2018 v Kongresovém…
konference
15. 10. 2018

Setkání k aktuálním projektům a záměrům v oblasti eHealth

Setkání, na které byli pozváni vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií ze všech nemocnic ČR, se uskutečnilo v Kongresovém centru Nemocnice Na…
konference
2. 5. 2018

Vystoupení Ing. Martina Zemana na konferenci ICT ve zdravotnictví 2018 

Již 11. ročník této konference a výstavy o elektronickém zdravotnictví byl zaměřen na vývoj Národní strategie elektronického zdravotnictví, pilotní projekty…
konference
20. 3. 2018

Uvidíme se na MEDSOFTu 20. března 2018?

Vážené dámy a pánové, pokud si chcete poslechnout zajímavé a aktuální informace o postupu realizace Národní strategie elektronického zdravotnictví, může se sa…