Metodika kybernetické bezpečnosti

Metodika si klade za cíl oblast kybernetické a informační bezpečnosti zevrubně popsat a poskytnout odborné veřejnosti v sektoru zdravotnictví nástroj pro alespoň základní řešení této komplexní problematiky. Jako taková si metodika klade za cíl poskytnout základní orientaci, vodítka a obecné principy a postupy s univerzální použitelností. Není detailním, všeobsažným nástrojem, ale jen základním vodítkem, které je třeba chápat jako výchozí bod pro realizaci prvních kroků a východisko pro další kontinuální práci na zajišťování odborné ochrany citlivých informací a dat poskytovatelů zdravotních služeb.
Součástí Metodického pokynu jsou přílohy obsahující vzorovou základní dokumentaci bezpečnosti informací připravenou pro použití resortními organizacemi a poskytovateli zdravotních služeb.“

Metodický pokyn byl zveřejněn ve Věstníku č. 7/2019 na http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c7/2019_17620_3977_11.html.

Vzorová dokumentace:

Strategie

Metodický_pokyn_poskytovatelům_zdravotních_služeb_k_problematice_kybernetické_bezpečnosti.docx

Strategie_kybernetické_bezpečnosti_organizace.docx

Bezpečnostní_politika_informací_organizace.docx

Politiky

Politika řízení kontinuity v oblasti ICT.docx

Politika řízení Významných změn v oblasti ICT.docx

Politika_bezpečnosti_lidských_zdrojů.docx

Politika_klasifikace_informačních_aktiv.docx

Politika_provozní_bezpečnosti.docx

Politika_řízení_dodavatelů.docx

Politika_systému_řízení_bezpečnosti_informací.docx

Metodiky

Metodika_analýzy_a_řízení_rizik.docx

Metodika-identifikace_a_správy_informačních_aktiv.docx

Metodika_pro_výkon_auditu_kybernetické_bezpečnosti.docx

Metodika_pro_výkon_auditu_kybernetické_bezpečnosti_(pověření).docx

Metodika_pro_výkon_auditu_kybernetické_bezpečnosti_(etický_kodex).docx

Metodika_pro_výkon_auditu_kybernetické_bezpečnosti_(zpráva_z_auditu).docx

Metodika_řízení_dodavatelů.docx

Plán_rozvoje_bezpečnostního_povědomí.docx

Směrnice užívání úložišť a klasifikace ukládaných informací (vzor)

Kybernetická příručka pro lékaře

V rámci přípravy na zavedení adekvátní úrovně kybernetické bezpečnosti pro služby eHealth v rámci zákona č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví připravilo Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři Kybernetickou příručku pro lékaře. 
 
Pro povinné subjekty Provozovatelů základní služby (PZS) pro oblast zdravotnictví bude platit nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Oblast všech dalších PZS nad 5 zaměstnanců pokryje Minimální bezpečnostní standard NÚKIB. Pro malé PZS (pro malé ambulance a praktické lékaře) jsme připravili metodické doporučení ve formě Kybernetické příručky pro lékaře.

Kybernetická příručka pro lékaře