Aktualizace zpracovaných TO - BE modelů EA prioritních opatření

Výstupy projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006212, který je spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního programu zaměstnanost

logo EU

Aktualizace zpracovaných TO - BE modelů EA prioritních opatření.

Modely byly vypublikovány v říjnu 2019.

Veškeré připomínky a náměty, které povedou k odstraňování nedostatků a zvyšování užitné hodnoty publikovaných modelů jsou vítány.

Dokumenty vznikl v rámci Klíčové aktivity 3 projektu „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“, kde účelem projektu bylo strategické řízení a vytvoření komplexního systému metodické podpory pro realizaci aktivit elektronizace zdravotnictví. Klíčová aktivita 3 byla pak zaměřena na zpracování metodik tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví. Odráží aktuální stav poznatků ke dni schválení 12.4.2019. Architektonické modely zpracovávané pro účel elektronizace zdravotnictví se v čase mohou vyvíjet a je tedy možné, že jsou k dispozici v aktuálnější podobě v úložišti architektonických modelů. Proto bude na stránkách www.nsez.cz uveřejněn odkaz na publikační vrstvu architektonických modelů, kde budou k dispozici vždy nejnovější uvolněné verze modelů.

Materiály jsou publikované ve formátu PDF, pokud by bylo třeba získat dokumenty v editovatelné podobě, tak nás kontaktujte.