Výstupy projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ"

Výstupy projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006212, který je spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního programu zaměstnanost

logo EU

Publikované metodiky jsou obvykle v první verzi, veškeré připomínky a náměty, které povedou k odstraňování nedostatků a zvyšování užitné hodnoty metodik jsou vítány.

Cílem vzniku těchto materiálů bylo vytvořit potřebné nástroje pro plánovitý a řízený rozvoj elektronizace zdravotnictví a zajištění souladu s legislativními, technickými a organizačními možnostmi.

Materiály jsou publikované ve formátu PDF popř. RDF (ttl), pokud by bylo třeba získat dokumenty v editovatelné podobě, tak nás kontaktujte.