Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo zdravotnictví se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.ncez.mzcr.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www. ncez.mzcr.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10. 7. 2020.

Posouzení bylo provedeno dodavatelskou firmou.

Prohlášení bylo revidováno dne 10. 7. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby webová stránka Správy základních registrů byla bez problémů přístupná všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, neváhejte nám to prosím sdělit. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím napište na e-mailovou adresu podpora@kcict.cz

Postupy pro prosazování práva

Správa základních registrů, Na Vápence 915/14, 13000 Praha 3; Identifikátor datové schránky: jjqjqih, email: epodatelna@szrcr.cz

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz