8 principů eGovermentu

8 PRINCIPŮ EGOVERNMENTU

1. Od nekoordinovaného řízení ICT státu ke koordinovanému, postavenému na jednotné architektuře a jednotných pravidlech.

2. Od závislosti na dodavatelích k vlastní kompetenci k efektivnímu řízení vývojea provozu ICT v ČR.

3. Od nezávislých a nejednotných procesů veřejné správy ke standardizovaným,provázaným, kvalitním, efektivním a měřitelným službám veřejné správy.

4. Od specializovaných úředních přepážek k digitální samoobsluze umožněnékoordinovanou publikaci uživatelsky přívětivých ICT služeb.

5. Od izolovaných dat k propojeným a otevřeným datům veřejné správy a kekvalifikovaným rozhodnutím vedoucím k vyšší efektivitě služeb VS.

6. Od izolovaných výpočetních systémů ke sdíleným ICT službám.

7. Od izolovaných identitních systémů k jednotným identitním systémůmuživatelů služeb veřejné správy a úředníků veřejné správy.

8. Od pasivního přijímání legislativy a ICT projektů EU k aktivní participaci napřípravě nové legislativy a ICT projektů EU.