Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - elektronická služba pro přeshraniční a vnitrostátní předávání zdravotnické dokumentace

Co je Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví (zkráceně: NCPeH – National Contact Point for eHealth)?
 

Správce systému: Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Provozovatel systému: Kraj Vysočina

 • Informační systém veřejné správy, který slouží jako brána pro přeshraniční i vnitrostátní předávání zdravotnických dat o pacientech. 
 • Umožňuje bezpečné sdílení zdravotnických údajů mezi poskytovateli zdravotní péče v EU i v ČR.
 • Komunikuje s národními kontaktními místy jednotlivých členských států v rámci celoevropského mechanismu výměny zdravotnických dat (služby MyHealth@EU).
 • Národní kontaktní místo neukládá žádná data, jen je přenáší. Ukládají se pouze metadata o proběhlé transakci, aby byla zajištěna nepopiratelnosti transakce.

Provozované služby: 

 • Přeshraniční / vnitrostátní předávání pacientského souhrnu mezi poskytovateli zdravotních služeb v ČR a EU

          - V rámci ČR funkční buď prostřednictvím nemocničního informačního systému nebo přes portál https://ncp.nixzd.cz/ 

          - V rámci EU funkční se státy: Lucembursko, Chorvatsko, Portugalsko, Francie, Nizozemsko, Malta, Estonsko, Španělsko (září 2023)

 • Vnitrostátní poskytnutí pacientského souhrnu občanovi prostřednictvím služby Portálu občana - https://obcan.portal.gov.cz
 • Přeshraniční předávání eReceptu a elektronické dispenzace mezi lékárníky v ČR a EU

         - Češi si mohou vyzvedávat eRecepty ve státech: Polsko, Chorvatsko, Španělsko (září 2023)

         - Občané z těchto států si mohou vyzvedávat eRecepty v ČR: Polsko, Španělsko, Portugalsko, Estonsko (září 2023)

PACIENTSKÝ SOUHRN

Co je to pacientský souhrn?

 • Pacientský souhrn je soubor údajů, které pomohou ošetřujícímu lékaři získat základní přehled o anamnéze pacienta, jeho dosavadní léčbě, alergiích, operačních zákrocích
 • Je upraven jako součást zdravotnické dokumentace ve vyhlášce č. 279/2020 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • Metodika vedení a sdílení pacientského souhrnu v ČR - https://ncez.mzcr.cz/cs/milnik-c-3/metodika-vedeni-sdileni-pacientskeho-souhrnu-v-cr 

Poskytovatel zdravotní péče v jiném členském státě EU má prostřednictvím služby NCPeH přístup k pacientskému souhrnu občana ČR, kterého ošetřuje v zahraničí v rámci neplánované zdravotní péče. Zároveň si český lékař může vyžádat pacientský souhrn občana EU, kterého ošetřuje, a získá tak o něm bližší informace, které mohou pomoci při poskytnutí správné a bezpečné zdravotní péče. Je zajištěn překlad údajů do úředních jazyků každé země a do angličtiny.
Pro zajištění správného přenosu a překladu dokumentu musí být pacientský souhrn zaznamenán ve strukturovaném formátu a jednotlivé sekce musí být zaznamenány pomocí příslušných kódových systémů. 

       - Jak to funguje? Podívejte se na video: https://www.youtube.com/watch?v=aKOoUNxsb5I 
       - Příklad pacientského souhrnu: PS Mračeny
       - Seznam nemocnic, které jsou schopny poskytovat pacientské souhrny svých pacientů, najdete zde: https://www.nixzd.cz/poskytovatele

Jak se občané dostanou ke svému pacientskému souhrnu?

Občané mají možnost získat výpis vlastní zdravotnické dokumentace – po přihlášení se do Portálu občana https://obcan.portal.gov.cz - prostřednictvím elektronické identity (bankovní identita, eObčanka, Mobilní klíč, MojeID apod.), a to od těch poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou připojeni k Národnímu kontaktnímu místu pro elektronické zdravotnictví – viz výše. Je možné využít i mobilní aplikaci GOV.CZ. 

Jak se můžou poskytovatelé zdravotních služeb připojit k Národnímu kontaktnímu místu? 

Poskytovatelé zdravotních služeb mohou oslovit dodavatele svých nemocničních a ambulantních informačních systémů a požádat je o napojení na Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví. Veškeré informace a dokumenty najdete zde: https://www.nixzd.cz/podminky-pro-pripojeni-is-k-ncpeh-c85

eRECEPT A ELEKTRONICKÁ DISPENZACE

Služba ePreskripce/eDispenzace umožňuje občanům ČR vyzvednout si léky na eRecept předepsaný od českého lékaře v jiném státě EU. Dosud to bylo možné pouze s klasickým, „papírovým“ receptem. 

Služba nezajišťuje úhradu léku, tu si musí občan později vyřídit se svou pojišťovnou. Více o otázkách k úhradě léků najdete zde:
https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-09/qa_reimbursement_cs_0.pdf 

Současně mohou občané EU použít svůj eRecept vystavení v jejich domovského státě pro vyzvednutí léku v české lékárně. 
Více informací najdete zde: https://www.epreskripce.cz/projekt-preshranicni-vymeny-ereceptu

GDPR a OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci přeshraničních služeb MyHealth@EU jsou kladeny velmi vysoké nároky na ochranu osobních údajů a informování občanů o nakládání s jejich osobními údaji v souladu s platnou národní i evropskou legislativou.

Při využití přeshraničních služeb v zahraničí (vyžádání pacientského souhrnu lékařem v zahraničí, vyzvednutí léku prostřednictvím českého eReceptu v zahraničí) musí být pacientovi vždy poskytnuta informace o tom, jakým způsobem bude s jeho osobními údaji nakládáno. 

Níže najdete informace o nakládání s osobními údaji při využití služeb NCPeH v České republice a v jiných státech EU. 

Pacientský souhrn:

 • Popis nakládání s osobními údaji pacienta z ČR v jiných státech EU je k dispozici zde
 • Popis nakládání s osobními údaji pacienta z jiného státu EU v z ČR je k dispozici zde
 • Information for European citizens about the conditions, the purpose of the processing and the storage of personal data provided at the treatment in the Czech Republic can be found here

Elektronická preskripce/dispenzace: 

 • Popis nakládání s osobními údaji pacienta z ČR v jiných státech EU je k dispozici zde 
 • Popis nakládání s osobními údaji pacienta z jiného státu EU v ČR je k dispozici zde
 • Information for European citizens about the conditions, the purpose of the processing and the storage of personal data provided at the treatment in the Czech Republic can be found here

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY PRO POSKYTOVATELE ZS

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY: 

KONTAKT: 

Kontaktní e-mail týmu NCPeH: info@nixzd.cz
Koordinátor NCPeH: klara.jirakova@mzcr.cz
Datová schránka: x2de458
 
Technická podpora:
Telefon: +420 605 660 997
E-mail: cz-ehealth-dsi-support@nixzd.cz
HelpDesk: https://ncp.nixzd.cz/helpdesk/

Poslední aktualizace: 18. 9. 2023

Záznam a prezentace z veřejného semináře Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví

Ve čtvrtek 26.10.2023 proběhl v Pacientském hubu veřejný seminář Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví. 

Níže najdete odkazy na nahrávku semináře a prezentace z jednotlivých částí programu:

Soubory ke stažení