Nástroje pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví

Výstupy projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006212, který je spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního programu zaměstnanost

logo EU

 

Metodiky tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví, standardy a terminologie. Aktualizace a rozpracování stávajících architektonických modelů.

Publikované metodiky jsou obvykle v první verzi, veškeré připomínky a náměty, které povedou k odstraňování nedostatků a zvyšování užitné hodnoty metodik jsou vítány.

Cílem vzniku těchto materiálů bylo vytvořit potřebné nástroje pro plánovitý a řízený rozvoj elektronizace zdravotnictví a zajištění souladu s legislativními, technickými a organizačními možnostmi.

Materiály jsou publikované ve formátu PDF popř. RDF (ttl), pokud by bylo třeba získat dokumenty v editovatelné podobě, tak nás kontaktujte.

Zpracování rezortní metodiky rozvoje elektronického zdravotnictví Forma
Resortní metodika rozvoje elektronického zdravotnictví PDF
Koordinace rozvoje centrálních a prioritních ICT služeb NSeZ  
Metodika tvorby, správy a užití EA v resortu MZČR PDF
Katalogizace standardů a terminologií  
Katalog standardů a terminologií PDF
Katalog standardů XLS
Klasifikační kritéria pro hodnocení standardů a terminologií PDF
Zhodnocení standardů dle navržených kritérií PDF
Chybějící standardy XLS
Katalog standardů a terminologií chybějících v oblasti EHR v ČR PDF
Model architektury národních standardů (XML v ZIP) XML
Model architektury národních standardů  PDF
Metodiky správy standardů a klasifikačních a terminologických systémů elektronického zdravotnictví  
Návrh metodiky správy standardů a terminologií elektronického zdravotnictví PDF
Výběr a doporučení vhodného SW nástroje pro správu základní terminologie a datového slovníku elektronického zdravotnictví  
P8.1 Doporučení SW nástrojů pro správu a publikaci standardů a terminologií elektronického zdravotnictví PDF
P8.2 Doporučení SW nástrojů pro správu a publikaci standardů a terminologií elektronického zdravotnictví PDF
Metodiky správy terminologie elektronického zdravotnictví  
Rešerše standardů a metodologií pro správu odborných slovníků PDF
Soubor metodik pro správu terminologie elektronického zdravotnictví PDF
Základní sémantický slovník PDF
Základní slovník PDF
Základní slovník G (TTL v ZIP) TTL
Rozšířený sémantický slovník NCeZ PDF
Slovník zamer ZEZ PDF
Slovník zamer ZEZ G (TTL v ZIP) TTL
Referenční příručka pro uživatele a realizátory systému eHealth v prostředí českého zdravotnictví  
Referenční příručka pro uživatele a realizátory systémů eHealth v prostředí českého zdravotnictví PDF