Kybernetická bezpečnost

Ilustrační foto elektronické zdravotnictví 1
22. 8. 2022

Metodika kybernetické bezpečnosti

Metodika si klade za cíl oblast kybernetické a informační bezpečnosti zevrubně popsat a poskytnout odborné veřejnosti v sektoru zdravotnictví nástroj pro…
Informační bulletin
20. 6. 2022

Informační Bulletiny

Na této stránce najdete Informační Bulletiny, které jsou souhrnnou informací poskytovanou v návaznosti na zpracovanou Strategii KB MZČR a jsou určeny pro…
kyberneticka:bezpecnost
7. 10. 2022

Výzva číslo 25 Národního plánu obnovy k projektu „Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost nemocnic v Praze“

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 30.9.2022 byla vyhlášena Výzva číslo 25 Národního plánu obnovy k předložení žádostí o finanční podporu „Kybernetická…
kybernetická bezpečnost
29. 4. 2022

Akční plán Strategie kybernetické bezpečnosti 2021 - 2025

Akční plán kybernetické bezpečnosti stanovuje konkrétnější cíle pro obsahové naplnění dokumentu Strategie kybernetické bezpečnosti resortu zdravotnictví pro…
Ilustrační foto elektronické zdravotnictví 2
4. 8. 2021

Kybernetická bezpečnost

S rozvojem elektronizace a zpracovávání informací vznikají nové výzvy v podobě nových technologií a přístupů ke sdílení dat a bezpečnosti informací. Oblast…