Varování před hrozbou v souvislosti s používáním aplikace TikTok

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal varování před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti spočívající v instalaci a používání aplikace TikTok na zařízeních přistupujících k informačním a komunikačním systémům kritické informační infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním systémům.

Úřad hrozbu hodnotí na úrovni Vysoká – Hrozba je pravděpodobná až velmi pravděpodobná.

V souvislosti s uvedenou hrozbou zavedlo Ministerstvo zdravotnictví následující opatření:

1)    Zamezení komunikace s aplikací TikTok v rámci ministerstva na úrovni hraničního prvku sítě ministerstva.
2)    Realizace organizačních a technických opatření k zamezení používání aplikace TikTok na koncových zařízeních ve vlastnictví ministerstva, zejména v případech, kdy tato zařízení přistupují k významným informačním systémům a prvkům kritické informační infrastruktury ministerstva.
3)    Ověřování provedení organizačních a technických opatření v rámci vybraných podřízených organizacích MZČR. 

Podrobnosti o zveřejněném varování jsou na stránkách NÚKIB - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - Aplikace TikTok představuje bezpečnostní hrozbu (nukib.cz)

Zdroj: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Zveřejněno: 8. 3. 2023