Kybernetická bezpečnost

S rozvojem elektronizace a zpracovávání informací vznikají nové výzvy v podobě nových technologií a přístupů ke sdílení dat a bezpečnosti informací. Oblast zdravotnictví je stále více cílem kybernetických útoků. Přitom četnost útoků se neustále navyšuje, stupňuje se míra jejich sofistikovanosti a zvyšuje se potenciál poškození primárního účelu napadených organizací – poskytování zdravotních služeb. 

Kybernetická bezpečnost se takto postupně stává součástí běžných činností každé organizace. Smyslem této webové prezentace je přispět ke zvyšování kybernetické bezpečnosti napříč resortem zejména u organizací, které z definice dané zákonem dosud nespadají do přímé gesce NÚKIB. Cílem je poskytnout informační a metodickou podporu tak, aby byla posílena kybernetická bezpečnost v co nejširším rozsahu organizací resortu zdravotnictví.