Milník č. 3

digital_healtcare
31. 10. 2022

Metodika vedení a sdílení pacientského souhrnu v ČR

Metodika vedení a sdílení pacientského souhrnu v ČR v návaznosti na Vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
digital_healtcare_2
31. 10. 2022

Testovací rámec interoperability

Testovací rámec interoperability IS poskytovatele zdravotních služeb s NCPeH ČR
telemedicína
31. 10. 2022

Pravidla pro rozvoj telemedicíny v ČR

Dokument "Pravidla pro rozvoj telemedicíny v ČR“ stanovuje pravidla a zároveň je bází pro vznik dalších konkrétních opatření a průvodců, jejichž formy mohou…
souvisejici legislativa
30. 10. 2022

Související legislativa

Interoperabilita Vyhláška č. 279/2020 Sb. ze dne 17. června 2020, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších…