Pravidla pro rozvoj telemedicíny v ČR

Dokument "Pravidla pro rozvoj telemedicíny v ČR“ stanovuje pravidla a zároveň je bází pro vznik dalších konkrétních opatření a průvodců, jejichž formy mohou záviset na kvalifikovaných diskusích k předloženým otázkám a návrhům řešení za účasti zejména Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, odborných společností, profesních sdružení a pacientských organizací. Praktická aplikace těchto pravidel je podmínkou dalšího postupu. Stal se odrazovým můstkem, vodítkem i závazným postupem pro různé aktéry v této oblasti, podnítil vznik zásadního klinického doporučeného postupu a je oporou pro činnost kompetenčních center Ministerstva zdravotnictví v oblasti telemedicíny a elektronizace zdravotnictví. Přispěl také k formulaci návrhu legislativní úpravy telemedicíny.

Dokument stanovuje závazné postupy pro výběr telemedicínských řešení v ČR na úrovni výběru hodnocení, a to z hlediska klinických, úhradových, legislativních a technických aspektů.

Následně se dokument se zabývá přístupem k využití konzultací na dálku (telekonzultací) ve zdravotních službách a souvisejících aktivitách poskytovatelů zdravotních služeb. Tato oblast má prioritní postavení s ohledem na zkušenosti s vývojem onemocnění Covid 19 a potřebného zavedení telekonzultací, které se doposud rozvíjely živelně a bez potřebné koordinace.

Cílem dokumentu je stanovení pravidel upravujících služby v oblasti telemedicíny, která vymezí podmínky poskytování těchto služeb. Definice norem interoperability je tvořena v souladu Evropským rámcem interoperability pro elektronické zdravotnictví, v souladu s pravidly pro telemedicínu. Dokument je součástí Národního rámce interoperability elektronického zdravotnictví a je tak metodickým vodítkem nejen pro Ministerstvo zdravotnictví a jím řízené/zřizované organizace a další entity. 

Tímto dokumentem jsou ve svých postupech vázána kompetenční centra Ministerstva zdravotnictví Národní centrum elektronického zdravotnictví a Národní telemedicínské centrum při posuzování projektů, realizovaných z veřejných prostředků. Dokument je podle potřeby dále aktualizován.
 

Soubory ke stažení