Národní plán obnovy

Ministerstvo zdravotnictví, jako věcný gestor elektronizace zdravotnictví, zařadilo do Národního plánu obnovy 15 reformních investic/projektových záměrů ve výši 3,5 mld. Kč do komponent 1.1 Digitální služby občanům a firmám a 1.2 Digitální systémy veřejné správy. Vlastníkem komponenty je Ministerstvo vnitra a Ministerstvo průmyslu a obchodu vykonává funkci "Delivery Unit" a bude koordinačním orgánem odpovídajícím za komunikaci s EK a bude plnit dohled nad implementací a plněním milníků a cílů komponent NPO.

Mimo komponenty jejichž vlastníkem se MZ v rámci NPO podílí na přípravě komponent 1.1 Digitální služby a 1.2 Digitální systémy z pilíře Digitální transformace. Součástí komponent je také elektronické zdravotnictví (eHealth).