Zavedení metod a standardů řízení kvality eHealth

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví

Výstupy projektu "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v rezortu MZ", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006212, který je spolufinancovaný Evropskou unií z Operačního programu zaměstnanost

logo EU

Zavedení metod a standardů řízení kvality specifických pro elektronizaci zdravotnictví

Předmětem této etapy bylo zpracování materiálů, které jsou nezbytné v oblasti nastavení procesů dosahování kvality s cílem zkvalitnit metodiky a další odborné studie pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR. Cílem projektu bylo vytvořit a zavést komplexní metody a standardy řízení kvality specifické pro elektronizaci zdravotnictví na centrální úrovni. Soubor metod a standardů řízení kvality elektronického zdravotnictví pomůže nastavit celkový systém řízení v souladu s přijatými politikami a zásadami řízení kvality. Cílem projektu bylo rovněž vytvoření a adopce souborů nástrojů pro další rozvoj elektronizace zdravotnictví.

Publikované metodiky jsou obvykle v první verzi, veškeré připomínky a náměty, které povedou k odstraňování nedostatků a zvyšování užitné hodnoty metodik jsou vítány.

Cílem vzniku těchto materiálů bylo vytvořit potřebné nástroje pro plánovitý a řízený rozvoj elektronizace zdravotnictví a zajištění souladu s legislativními, technickými a organizačními možnostmi.

Materiály jsou publikované ve formátu PDF, pokud by bylo třeba získat dokumenty v editovatelné podobě, tak nás kontaktujte.

Vytvořené metodiky najdete zde: