Informační Bulletiny

Na této stránce najdete Informační Bulletiny, které jsou souhrnnou informací poskytovanou v návaznosti na zpracovanou Strategii KB MZČR a jsou určeny pro seznámení s postupem prací na realizaci Strategie KB v rezortu.

Informační Bulletin 1-2021

Globální cíle Strategie kybernetické bezpečnosti resortu zdravotnictví 2021-2025

Informační Bulletin 2-2022

Aktuality a financování aktivit Strategie KB MZ ČR v rámci Národního plánu obnovy

Informační Bulletin 3-2022

Dotazníkové šetření stavu kybernetické bezpečnosti u přímo řízených organizací MZ ČR

Informační Bulletin 4-2022

Závěry ze studie proveditelnosti nástroje pro identifikaci a hodnocení zdravotnických prostředků

Informační Bulletin 5-2022

Závěry z další studie proveditelnosti nástroje zaměřeného na bezpečnostní rizika zdravotnické techniky

Informační Bulletin 6-2023

Závěry phishingových testů zaměstnanců fakultní nemocnice

Soubory ke stažení