Související legislativa

Interoperabilita

Vyhláška č. 279/2020 Sb. ze dne 17. června 2020, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška stanovuje požadavky a pravidla při vedení/používání Pacientského souhrnu (sémantická struktura národního Pacientského souhrnu, která je kopírována z Evropského Pacientského souhrnu schváleného sítí eHealth, technická specifikace, pravidla způsobu napojení na Národní kontaktní místo, které umožňuje komunikaci mezi národními a mezinárodními poskytovateli zdravotních služeb atd.).

Zákon č. 326/2021 Sb. ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví - tento zákon aktualizuje zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách a stanovuje požadavky při správě/využívání pacientského souhrnu s ohledem na existenci Národního kontaktního místa, které zajišťuje výměnu zdravotních údajů v ČR.

Telemedicína

Zákon č. 89/2021 Sb. ze dne 9. února 2021 o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů - zabývá se procesem certifikace zdravotnických prostředků.