Výzva číslo 25 Národního plánu obnovy k projektu „Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost nemocnic v Praze“

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 30.9.2022 byla vyhlášena Výzva číslo 25 Národního plánu obnovy k předložení žádostí o finanční podporu „Kybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost nemocnic v Praze“ pro předem definované projekty v rámci Národního plánu obnovy. Pro zvýšení kybernetické bezpečnosti nemocnic v Praze budou realizovány projekty v celkovém objemu 935 mil. Kč, z toho 774 mil. Kč je poskytnuto z Národního plánu obnovy.

Znění výzvy naleznete na uvedeném odkazu https://www.mvcr.cz/npo/clanek/vyzvy-aktualne-otevrene-vyzvy-aktualne-otevrene-vyzvy.aspx.