Vystoupení zástupců MZ ČR na konferenci MEDSOFT 2019

 

Ve dnech 19. - 20. března 2019 proběhl již 31. ročník odborného semináře MEDSOFT 2019. Vzdělávací akce je určená pracovníkům zdravotnické informatiky, biomedicínského inženýrství a uživatelům software pro zdravotnictví. Seminář se uskutečnil v hotelu Academic v Roztokách u Prahy.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky bylo zastoupeno účastí ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který vystoupil v rámci kulatého stolu s názvem Budoucnost e-Health a jeho struktura v ČR.

Image

V rámci programu pak vystoupili za Ministerstvo mj. Martin Zeman, Jiří Borej a Hynek Kružík.

Národní centrum elektronického zdravotnictví - plány versus realita 2019
Martin Zeman, Národní centrum elektronického zdravotnictví, MZ ČR

Martin Zeman seznámil účastníky s ustanovením Národního centra elektronického zdravotnictví (NCEZ), Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví a se zahájením podpůrných projektů. Představil prioritní aktivity NCEZ, kterými jsou "Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví", "ePreskripce" a "Vybudování základní informační infrastruktury eHealth". Z dalších aktivit pak zmínil "Výměnu zdravotnické dokumentace", "Kybernetickou bezpečnost", "Telemedicínu" a "Budování a rozvoj IS veřejného zdraví a elektronického zdravotnictví". Představil rozpracovanost a harmonogram jednotlivých součástí ...

Prezentace:

Elektronická identita ve zdravotnictví
Jiří Borej, Národní centrum elektronického zdravotnictví, MZ ČR

Jiří Borej se ve své přednášce zaměřil na představení, proč potřebujeme identifikaci ve zdravotnictví, koho se týká a k čemu se uživatelé přihlašují? Představil elektronickou identitu jako nástroj pro připojení a využívání nových služeb elektronického zdravotnictví a popsal jakým způsobem identifikace bude probíhat a z jakých variant můžeme vybírat.

Prezentace:

Katalog standardů elektronického zdravotnictví
Hynek Kružík, Národní centrum elektronického zdravotnictví, MZ ČR

Hynek Kružík představil projekt "Zpracování metodik tvorby nástrojů pro implementaci Národní strategie elektronického zdravotnictví", jehož cílem je vytvoření metodik pro správu standardů a terminologií v oblasti elektronického zdravotnictví a naplnění katalogů sémantické interoperability zdravotnické dokumentace, technické interoperability v oblasti výměny zdravotnických dat a vedení zdravotnické dokumentace. Dále účastníky semináře seznámil, jaká jsou kritéria výběru standardů a rozsah katalogu.

Prezentace: