8. konference Digitální medicína "Budoucnost je teď"

Konference se uskutečnila v hotelu Grandior Praha. V rámci programu konference vystoupil ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR - Ing. Martin Zeman.

Ve svém příspěvku s názvem "Plány a postup digitalizace zdravotní péče v ČR z pohledu Ministerstva zdravotnictví" se Martin Zeman zaměřil na přístup a vizi Národního centra elektronického zdravotnictví, prioritní aktivity, kterými jsou:

  • Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví
  • ePreskripce
  • Vybudování základní informační infrastruktury eHealth

Z dalších důležitých aktivit zmínil Výměnu zdravotnické dokumentace, Kybernetickou bezpečnost, Telemedicínu a Portál elektronického zdravotnictví. Dále Martin Zeman účastníky konference seznámil s aktuálními výzvami, které je třeba v rámci projektů řešit, s plány na letošní rok a cíle do roku 2021 a do roku 2030. Nezbytnou součástí prezentace byla i otázka legislativních změn, které musí proběhnout společně s postupem elektronizace zdravotnictví.

Soubory ke stažení