Seminář Komunikační strategie elektronizace zdravotnictví č. 2

Dne 17. července 2019 proběhl v prostorách MZČR workshop "Communication" No 2. Cílem workshopu byla diskuze na téma "Komunikační strategie elektronizace zdravotnictví". Workshop proběhl za účasti náměstkyně ministra MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D., MPH, náměstka pro zdravotní péči prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. a za účasti českých i zahraničních expertů, zástupce Evropské komise a zaiteresovaných osob. Na semináři byl vysvětlen návrh postupu tvorby komunikační strategie a její realizace, cílové skupiny, klíčová sdělení a způsoby oslovení stakeholderů. Prezentována byla výzkumná metoda Delphi jako vhodná technika pro pro stanovení odborného odhadu budoucího vývoje nebo stavu pomocí skupiny expertů. Pan Adria Garcia Font podrobně představil systematickou marketingovou podporou elektronizace zdravotnictví ze strany ministerstva zdravotnictví Katalánska. Na závěr workshopu proběhla delší diskuze účastíků akce s organizátory a přizvanými experty.

Seminář byl součástí projektu z programu podpory strukturálních reforem EU SRSP na posílení kapacity na vytvoření a implementaci Národního centra elektronického zdravotnictví („Strengthening of capacity for creation and  implementation of the National eHealth Centre). Projekt je realizován s odbornou pomocí Evropské asociace zdravotnické telematiky (EHTEL) za technické asistence rakouské rozvojové agentury AED. 

S pomocí tohoto projektu samostatné Národní centrum elektronického zdravotnictví zahájilo v rámci ministerstva činnost 1. ledna tohoto roku.

Agenda a přednášející:

Úvod - Christian Raming, Petr Struk