Aktuality

David Klimeš
16. 3. 2021

Národní centrum elektronického zdravotnictví zahajuje seriál odpovědí na otázky o dalším směřování eHealth ...

Digitalizace zdravotnictví nabývá na významu, dotýká se prakticky nás všech a poutá pozornost. Jako jeden z prvních se David Klimeš zajímal, jestli v…
konference Lifmat
11. 3. 2021

Pozvánka na konferenci "Moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu"

Rádi bychom Vás pozvali k registraci k virtuální konferenci Moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu, která proběhne 8. 4. 2021 pod záštitou…
Nástroj podpory digitalizace zdravotnictví
6. 3. 2021

Podpora digitalizace zdravotnictví z Národního plánu obnovy

Společnou reakcí zemí Evropské unie na recesi v důsledku dopadů epidemie COVID-19 je realizace politik, podporujících obnovu ekonomiky. Zásadním ekonomickým…
workshop
15. 1. 2021

14. 1. 2021 proběhl online workshop: Plánované kroky v elektronizaci zdravotnictví – výstupy, přínosy a budoucí vývoj

Workshop byl připraven, jako závěrečný krok projektu „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0…
workshop
6. 1. 2021

Pozvánka na online workshop - Plánované kroky v elektronizaci zdravotnictví - výstupy, přínosy a budoucí vývoj

Workshop je závěrečným krokem projektu „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/…