Aktuality

Ilustrační foto elektronické zdravotnictví 1
14. 9. 2017

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti byl schválen ministrem zdravotnictví dne 5. září 2017.  Je určen k …
Ilustrační foto elektronické zdravotnictví 2
13. 9. 2017

Ustavení Národního centra elektronického zdravotnictví

Poradou vedení č. 13 dne 4. dubna 2017 pod bodem 3.09, bylo uloženo příslušným útvarům Ministerstva zdravotnictví připravit návrh na ustavení Národního centra…
Ilustrační foto elektronické zdravotnictví 3
13. 9. 2017

Ustavení Útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví

Poradou vedení č. 13 dne 4. dubna 2017 pod bodem 3.09, bylo uloženo příslušným útvarům Ministerstva zdravotnictví připravit návrh na ustavení Národního centra…
Ilustrační foto elektronické zdravotnictví 4
13. 9. 2017

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k čerpání prostředků z výzvy IROP číslo 26 

Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb  k čerpání prostředků z výzvy IROP číslo 26 a vzorová studie proveditelnosti byly schváleny ministrem…
Ilustrační foto elektronické zdravotnictví 5
13. 9. 2017

Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví

Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví na období 2016 - 2020 v platném znění, schválený 4.4.2017 ministrem zdravotnictví, předložený 19.4.…