Národní centrum elektronického zdravotnictví

O činnosti Národního centra elektronického si můžete přečíst podrobně zde: Odbor IT a elektronizace zdravotnictví (IKT) | Národní centrum elektronického zdravotnictví (mzcr.cz)

Národní rada elektronického zdravotnictví

V roce 2021 byla ustavena a zahájila činnost Národní rada elektronického zdravotnictví jako poradní orgán ministra zdravotnictví. Hlavním cílem práce Národní rady je koordinace aktivit rozvoje digitálního zdravotnictví, pravidelná komunikace problematiky digitalizace zdravotnictví k odborné i široké veřejnosti, navrhování případných legislativních i nelegislativních úprav řešení digitálního zdravotnictví, koordinace společných aktivit jednotlivých subjektů zastoupených v Národní radě v rámci evropských projektů digitalizace zdravotnictví. Pod vedením ministra zdravotnictví plní koordinační roli při přípravě, implementaci a hodnocení úspěšnosti strategických rozvojových plánů.