Dokumenty

Ilustrační foto elektronické zdravotnictví 1
7. 7. 2016

Prezentace NSeZ a Národní architektury eHealth na Středoevropské zdravotnické konferenci 2016

V pondělí 13. 6. 2016 proběhla v pražském ERBIA CONGRESS CENTRU Středoevropská zdravotnická konference s názvem „Lepší zdravotní péče? Propojená péče. Ing.…
Ilustrační foto elektronické zdravotnictví 2
7. 7. 2016

Prezentace výstupů pracovních skupin podílejících se na tvorbě Národní strategie elektronického zdravotnictví

Dne 16. 6. 2016 proběhla v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích neveřejná prezentace výstupů jednotlivých pracovních…
Ilustrační foto elektronické zdravotnictví 3
7. 7. 2016

Organizační struktura tvorby Národní strategie elektronického zdravotnictví

V tomto dokumentu je definována organizační struktura tvorby strategie. V organizační struktuře jsou rozlišeny orgány zpracovatelské, orgány s řídící, výkonnou…
Ilustrační foto elektronické zdravotnictví 4
7. 7. 2016

Vize elektronického zdravotnictví ČR

Formulování Vize elektronického zdravotnictví ČR bylo jedním z prvních kroků tvorby Národní strategie elektronického zdravotnictví. Akceptování této vize …