Konference Interoperabilita a standardy

Dne 30. 1. 2024 proběhla v kongresovém centru IKEM v pořadí již druhá konference Interoperabilita a standardy, která navázala na listopadovou konferenci Datové standardy aneb „zdravotnická dokumentace v 21. století“. 

Osobně se zúčastnilo 94 posluchačů, dalších 154 sledovalo přenos online. V průběhu konference mohli účastníci pokládat dotazy a to buď osobně nebo prostřednictvím platformy Slido.

Cílem konference bylo připomenout cíle a vize digitalizace českého zdravotnictví a otevření nových témat. Tentokrát to byly výměnné sítě, centrální služby a afinitní domény. Nově představeným rozsáhlejším blokem byly e-Žádanky. V rámci této části vystoupili zástupci z Nemocnice na Homolce a z IKEM, kteří se s posluchači podělili o své zkušenosti. V posledním bloku pak bylo reagováno na připomínky k tématům z minulé konference (standardizace, propouštěcí zpráva a zdravotnická dokumentace).

Závěrečná diskuze ukázala, že odbornou veřejnost tato témata zajímají. Má zájem podílet se na řešení existujících otevřených otázek a snaží se nad tématy přemýšlet z pohledu svých zkušeností i každodenní praxe. Z tohoto pohledu konference plní svůj hlavní cíl – na jedné straně představit, co Národní centrum elektronického zdravotnictví připravuje a na straně druhé zapojit do přípravy co nejširší odbornou veřejnost. Jen tak bude elektronizace zdravotnictví přínosem pro pacienty a zefektivněním činnosti pro poskytovatele zdravotních služeb. 

Prezentace ke stažení:

Blok 0.

Cíle a vize digitalizace zdravotnictví - Petr Foltýn

Blok I.

Koncept výměnných sítí - Jakub Tomas

Centrální služby - Jakub Tomas

Afinitní domény - Ondřej Kotal

Blok II.

Žádanky na zobrazovací vyšetření v ČR - Jiří Keller

e-Žádanky - struktura, pole, vize - Petr Foltýn

e-Žádanky - funkční vlastnosti - Hynek Kružík

Laboratorní žádanky - Petr Stávek

Blok III.

Standardizace, propouštěcí zpráva a další standardy - Miroslav Zvolský