Schválená Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 - 2020