Podpora rozvoje digitální transformace ve zdravotnictví – interoperabilita I - Standardizační prostředí

Datum schválení (vydání právního aktu): 22. prosince 2022  
Registrační číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/22_26/0000026 
Celkové výdaje projektu (vč. DPH): 219.478.875, - Kč  
Předpokládané zahájení projektu: 01. 01. 2022  
Předpokládané ukončení projektu: 31. 05. 2026 

Schopnost jednotlivých zdravotnických systémů vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby a dosáhnout vzájemné součinnosti je základním stavebním kamenem elektronického zdravotnictví nejen v rámci celé České republiky ČR, ale zároveň umožňuje spolupráci zdravotnických zařízení v celosvětovém měřítku.  

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení kvality, dostupnosti, efektivity a odolnosti zdravotnictví v ČR prostřednictvím zajištění/nastavení výměny informací o zdravotním stavu a zajištění/nastavení přístupu občanů k elektronické zdravotnické dokumentaci v souladu s národní strategií elektronizace zdravotnictví. Projekt podpoří realizaci zásadní změny ve způsobu vedení a sdílení zdravotnické dokumentace na straně poskytovatelů zdravotních služeb.  

Specifickým cílem projektu je implementace prioritních opatření strategie elektronizace zdravotnictví v souladu s doporučeními Evropské komise o evropském formátu elektronické výměny zdravotních záznamů, dále rozpracovaných v Investičních pokynech členským státům EU (a EK o interoperabilním ekosystému pro digitální zdravotnictví a investičních programech pro novou / aktualizovanou generaci digitální infrastruktury v Evropě) realizovat novou / aktualizovanou generaci digitální infrastruktury v Evropě.

Mezi služby elektronického zdravotnictví patří zejména následující oblasti, jejichž digitalizace bude podpořena:  

 • Pacientské souhrny;  
 • Laboratorní výsledky;  
 • Zprávy zobrazovacího komplementu;  
 • Propouštěcí zprávy. 

Projekt navazuje na strategické dokumenty:  

 • Program Digitální Česko – Informační Koncepce ČR,  
  • hlavní cíl 1. Uživatelsky přívětivé a efektivní digitální služby pro občany a firmy,  
  • dílčí cíl 1.04 Digitální služby resortů  

Rozvoj elektronizace zdravotnictví na národní úrovni je řízen strategiemi:  

 • Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 a 
 • Národní strategií elektronického zdravotnictví.