Funkční specifikace Pacientského souhrnu

Národní specifikace pacientského souhrnu je obsahově vymezena prováděcím předpisem k zákonu o zdravotních službách. Obsahová specifikace byla prakticky převzata z evropské specifikace pacientského souhrnu přijaté Evropskou sítí elektronického zdravotnictví (eHN), čímž ministerstvo učinilo nezbytný formální krok umožňující především „technické“ naplnění pacientského souhrnu dle evropské specifikace a předávání tohoto souhrnu do zahraničí prostřednictvím národního kontaktního bodu (NCP) systému MyHealth@EU. 

Přestože je tedy pacientský souhrn definován českou legislativou, a přestože tento koncept vychází z nadnárodních iniciativ v rámci Evropské unie, je pro jeho praktické využívání nezbytné provést národní adaptaci evropského modelu pacientského souhrnu – tedy klinické ověření a přizpůsobení modelu reálným potřebám a podmínkám českého zdravotnictví. 

Ministerstvo zdravotnictví provedlo první kroky k takové adaptaci a vytvoření národní funkční a technické specifikace pacientského souhrnu jako sady informací nezbytných a prakticky použitelných pro jednotlivé scénáře užití. 

Cílem současných kroků je také ověřit, zda koncept pacientského souhrnu může být reálně využívanou a přínosnou komponentou elektronizace zdravotnictví v České republice a za jakých podmínek (technologických, medicínských, etických a právních). 

Přistoupili jsme ke zveřejnění výchozí verze národní funkční a technické specifikace základní části pacientského souhrnu – bloku alergie a intolerance – ve spolupráci s jeho budoucími hlavními uživateli, tedy odbornou veřejností.

Publikovaný dokument bude průběžně aktualizován, verze 0:9 z 18.6.2022 je pracovní a slouží jako informace o dosaženém pokroku.

V prostředí ART-DECOR® je Pacientský souhrn publikován zde e-Health Czech Republic - Templates (art-decor.org).

Soubory ke stažení