Setkání Národního centra elektronického zdravotnictví se zástupci iniciativy hSOC

Dne 31. 3. 2021 se setkali zástupci odboru IT a elektronizace zdravotnictví MZ ČR (Národní centrum elektronického zdravotnictví), iniciativy Hospital SOC (hSOC) a sdružení CESNET.

Cílem jednání bylo představení záměrů platformy hSOC (https://hsoc.cesnet.cz/) a možností využití infrastrukturních a dalších služeb sdružení CESNET a projednání možností vzájemné spolupráce.
Národní centrum elektronického zdravotnictví považuje využití centrálních infrastrukturních služeb za přínosné. Komunita hSOC je vítaným partnerem při realizaci resortní strategie kybernetické bezpečnosti.

Z jednání vzešly následující úkoly:
1/ Začlenění zástupce CESNETu do pracovní skupiny strategie KB bezpečnosti resortu
2/ Určení pracovníka MZ za právní oblast pro komunikaci s hSOC 
3/ Zahájení vzájemné spolupráce při formulaci minimálních standardů, minimální úrovni systému řízení KB

Martin Zeman