Podpůrné materiály Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/regulace-a-kontrola/podpurne-materialy/

Minimální bezpečnostní standard

Dokument nabízí zjednodušené principy, postupy a doporučení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro organizace, které nespadají pod regulaci zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Dokument vznikl za spolupráce Národní agentury pro komunikační a informační technologie a Ministerstva vnitra.

 

 

Bezpečnostní standard pro videokonference

Cílem tohoto dokumentu je uvést základní požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti implementace a provozu videokonferencí. Tento dokument je vytvořen jako standard, který je pro jakoukoliv organizaci dobrovolně aplikovatelný. Dokument vznikl za spolupráce Národní agentury pro komunikační a informační technologie, zástupců zpravodajských služeb, zástupců soukromého sektoru a dalších.

 

 

Zdroj: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.