Katalog pomoci v kybernetické bezpečnosti pro poskytovatele zdravotních služeb

Akční výbor kybernetické bezpečnosti, který zahájil činnost v pondělí 16. 3. 2020 v reakci na kybernetický útok na Fakultní nemocnici Brno, úspěšně propojil specialisty z oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří nabídli svou pomoc českému zdravotnictví, s nemocnicemi, které v roli provozovatele informačního systému základní služby poskytují systémově důležitou zdravotní péči.

V rámci spolupráce s dodavateli připravil tým Akčního výboru katalog nabízených konzultací, produktů a služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, který v současné době čítá již téměř 80 položek. Katalog je k dispozici manažerům kybernetické bezpečnosti nemocnic, kteří tak mohou získat pomoc a podporu jak při zvyšování zabezpečení informačních systémů nemocnic před aktuálně narůstající vlnou kybernetických útoků, tak například při plnění aktuálně vydaného Reaktivního opatření Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, založeného na prozkoumání rizikových faktorů právě z útoku na FN Brno.

Další plánovanou etapou činnosti Akčního výboru KB je zapojení dalších zdravotnických zařízení a zpřístupnění nabídek s pomocí v oblasti kyberbezpečnosti i jim.

Ministerstvo touto cestou děkuje všem, kdo se do této dobrovolné aktivity směřující k podpoře českého zdravotnictví v této těžké době přihlásili. V případě, že by měl kdokoliv další zájem zapojit se do práce Akčního výboru KB, může se obrátit na email kb@mzcr.cz.

V Praze dne 20. 3. 2020