Akční plán Strategie kybernetické bezpečnosti 2021 - 2025

Akční plán kybernetické bezpečnosti stanovuje konkrétnější cíle pro obsahové naplnění dokumentu Strategie kybernetické bezpečnosti resortu zdravotnictví pro období 2021 - 2025. Kromě vytýčení jednotlivých cílů definuje rovněž termíny jejich splnění, zodpovědné a spolupracující osoby. 

Soubory ke stažení