Seminář IHE "User Experience"

Dne 4.5. 2022 proběhl v prostorách MZ ČR seminář zaměřený na „User experience“ ze zemí, kde je implementována eHealth infrastruktura. Vzhledem k tomu, že seminář proběhl v rámci f2f IHE Europe Steering Committee, bylo zde mezinárodní zastoupení. Jednotliví řečníci informovali především o realizaci, resp. implementaci některých principů IHE profilů ze svých zemí. Tímto způsobem bylo možné se seznámit s principy fungování specifických systémů mimo jiné v Rakousku, Švýcarsku, Polsku, na Slovensku atp.

Velice zajímavý byl příspěvek pana Jurgena Brandstattera z Rakouska, který popisoval systém ELGA, jenž v zemi funguje. Za vyzdvižení stojí aspekt systému ELGA, do kterého automaticky zařazuji všichni občané Rakouska (přičemž současně mají možnost z něho na požádání i vystoupit). Pravděpodobně z tohoto důvodu je efektivita fungování systému velmi vysoká a má velké množství pozitivních dopadů na fungování zdravotní péče v této zemi. Díky celkové integraci a vysoké míře elektronizace se daří poskytovat maximální možné množství informací lékařům, kteří díky tomu mohou optimalizovat potřebnou zdravotní péči.

Další příspěvek přednesl pan Stephane Spahni, ze Švýcarska, který hovořil primárně o aspektech systému EPR. Tento systém, podobně jako systém ELGA, má přinést pacientům zvýšení efektivity v poskytované zdravotní péči podobně a stejně tak i bezpečí pacienta (z pohledu správně indikované léčby). Je také postaven na principu dobrovolnosti, nicméně vychází z principu opt – in, je tedy nutné, aby se případný zájemce do systému aktivně zapojil. Systém funguje jako doplňkový k primárnímu systému zdravotní péče. Přestože má veliký potenciál je prozatím v systému EPR registrováno pouze 8.000 klientů.

Na semináři zazněly i další velice zajímavé příspěvky např. pana Marcina Wegrzyniaka z Polska či Matuše Šestáka ze Slovenska. Je třeba říct, že tento seminář byl velice přínosný, především proto že účastníci se mohli seznámit s různými způsoby a cestami implementace IHE profilů ve specifických prostředích evropských zemí a mohli si odnést poznatky a názory pro další vývoj v této oblasti, která je klíčovou pro poskytování efektivní a optimalizované zdravotní péče.