Záznam a prezentace z veřejného semináře Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví

Ve čtvrtek 26.10.2023 proběhl v Pacientském hubu veřejný seminář Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví. 

Níže najdete odkazy na nahrávku semináře a prezentace z jednotlivých částí programu:

PROGRAM: 
 
Služby NCPeH – v rutinním provozu i plánované, stav v ČR a EUKlára Jiráková, Petr Pavlinec (Kraj Vysočina)

 • Přehled služeb
 • Projekt PATHED – propojení NCPeH a mobilní aplikace EZ karta – služba pro pacienty
 • Plán dalšího rozvoje
 •  Projekty IROP/NPO – připojování k NCPeH

Připravované nařízení o EHDS  (předpokládané změny a dopady na poskytovatele zdravotních služeb) Eliška Kačerová (MZ)

Připojování PZS (nemocnic) k NCPeH – proces, testování, problémy

 • Z pohledu provozovatele NCPeH – Petr Pavlinec (Kraj Vysočina)
 • Z pohledu testera NCPeH – Michal Popiolek (Kraj Vysočina)
 • Z pohledu nemocnice – Nemocnice Havlíčkův Brod

Standardy elektronického zdravotnictví

 • Standardy používané v rámci služeb NCPeH – Petr Pavlinec (Kraj Vysočina)
 • Připravované evropské/národní standardy a příprava služeb NCPeH na ně – Hynek Kružík (Kraj Vysočina/MZ)
 • Zkušenosti s implementací standardů IHE/HL7 – Martin Mudra (Scalesoft)

Ztotožňování kmene pacientů, identifikace

 • Přechod NCPeH na služby Registru pacientů, použití RID, služba ÚZIS – Petr Pavlinec (Kraj Vysočina)
 • Zkušenost nemocnice – Jan Pejchal (Krajská zdravotní a.s.)
   


 

Soubory ke stažení