Workshop Výzkum provozního a ekonomického modelu poskytování telemedicínských služeb

Dne 15. 12. 2022 proběhl v prostorách Ministerstva zdravotnictví workshop pořádaný společně s Národním telemedicínským centrem FN Olomouc, které je špičkovým výzkumným i aplikačním centrem v oblasti digitálního zdravotnictví. Cílem workshopu bylo ukázat nejen výzkumnou činnost v oblasti telemedicíny, ale také zavádění těchto poznatků do rutinní praxe. Telemedicína byla prezentována jako zdravotnická služba, která je využitelná i pro další poskytovatele zdravotní péče. Cílem je rovněž přinést zkušenosti ze zahraničí. Odpoledne pak navázalo na konferenci pracovní skupinou, která řešila konkrétní otázky telemedicíny.

Prezentaci z workshopu si můžete stáhnout zde

workshop_1

.

workshop_2

 

Soubory ke stažení