Využití cloudových služeb v nemocnicích - analýza licencování

Analýza byla zpracována společností EY na základě objednávky společnosti Microsoft. Analýza se zaměřuje na využívání cloudových služeb, především Office 365 a Microsoft 365, a to ve vybraných oblastech v různých velikostních typech nemocnic. Součástí analýzy je finanční porovnání nákladů cloudových licencí s obdobným on premise řešením společnosti Microsoft. 

V rámci analýzy byly uskutečněny rozhovory se třemi nemocnicemi. Jejich cílem bylo zjistit, zda, a jakým způsobem využívají cloudové licence společnosti Microsoft, a co jim v případném větším využívání brání.

Vlastní studii, její shrnutí a zpětnou vazbu naleznete zde:

Licenční studie

Shrnutí studie

Licenční studie - zpětná vazba

 

Soubory ke stažení