Seminář představil zkušenosti a výstupy projektu JADECARE

V pátek 23. června 2023 proběhl v prostorách Pacientského hubu v Praze - Vršovicích seminář, zaměřený na sdílení zkušeností a výstupů z evropského projektu JADECARE (Joint Action on implementation of digitally enabled integrated person-centred care),  tedy společná akce na zavedení integrované péče zaměřené na člověka s využitím digitálních technologií. Cílem projektu je šířit prověřené praxe a zkušenosti z pokročilých regionů v EU, kde probíhá spolupráce více poskytovatelů zdravotních popř. i sociálních služeb navzájem při péči o občany, zejména chronicky nemocné, a to vždy za podpory informačních a telekomunikačních technologií. To vše zaměřeno na potřeby občanů a kvalitnější a efektivnější služby pro ně. 

Projekt probíhající od podzimu 2021 do podzimu 2023 byl založen na vzniku 46 modelových praxí, které vznikly v regionech Baskicko, Katalánsko, jižní Dánsko a Kinzigtal (Německo), z nich byla ve spolupráci s interními a externími experty JADECARE identifikována podmnožina 20 modelových praxí, které přicházejí v úvahu pro převzetí do zdravotnické praxe v ČR.  

Nabídka modelů zahrnuje oblasti:
•    Komunikace a informační a komunikační technologie
•    Řízení a regulace
•    Zdravotní gramotnost
•    Financování / regulace
•    Integrovaná péče

Na úvod účastníky konference přivítal Martin Zeman a následně Petr Struk představil situační zprávu projektu JADECARE a Václav Pláteník promluvil o stavu příprav legislativy zdravotně sociální péče.

Následoval blok modelových praxí. V Ústeckém kraji probíhala modelová praxe JADECARE z hlediska péče o duševní zdraví, se kterou účastníky seznámil Jan Pfeiffer. Zdislav Doleček pak navázal zkušenostmi z průběhu projektu JADECARE ve FN Olomouc. S tím, jak lze využít modelové praxe JADECARE v primární péči a v péči o seniory vystoupil Bohumil Seifert. Modelovým praxím v péči o seniory se věnovala následně i Iva Holmerová. Na závěr Michal Zápotocký představil příklad digitální integrace péče v Oblastní nemocnici Mladá Boleslav.

Závěrečné slovo pronesl opět Martin Zeman.

Závěrečný seminář projektu JADECARE bude uspořádán na podzim 2023.