S cílem usnadnit pohyb občanů zahájila eHealth Network pilotní fázi projektu Digital Green Certificate

Síť pro elektronické zdravotnictví, zřízená v souladu s Nařízením Evropské komise 2019/1765 (eHealth Network), realizací projektu Digital Green Certificate (DGC) vytvoří podmínky pro volný pohyb občanů členských států v rámci EU.

Ve snaze podpořit rychlé prosazení DGC přijalo Národní centrum elektronického zdravotnictví spolu s ostatními spolupracujícími subjekty účast v pilotní fázi implementace.

Certifikát obsahuje nezbytné základní informace, tj. jméno a příjmení, datum narození, datum vydání, příslušné informace o očkovací látce / testu / prodělání nemoci a jedinečný identifikátor. Bude prezentován elektronicky podepsaným QR kódem, zobrazeným graficky digitálním nosičem (smartphone apod.) nebo na papírovém dokumentu v jazyku členského státu a angličtině.

Certifikát budou vystavovat nemocnice, očkovací / testovací střediska nebo zdravotnické orgány, bude dostupný zdarma všem občanům členských států. DGC budou akceptovat všechny členské státy EU, bude možné snadněji uvolnit v současné době platná omezení.

COVID-19: Digitální zelené certifikáty | Evropská komise (europa.eu)