Připojení nemocnice na NIA

1)    Pro připojení k NIA musíte absolvovat několik kroků, které jsou popsány zde:

https://archi.gov.cz/nap:nia#priklad_pro_poskytovatele_zdravotnich_sluzeb.

Dále zbývá už jen dokončit proces registrace u Správy základních registrů:

 https://archi.gov.cz/nap:nia#postup_ohlaseni_kvalifikovaneho_poskytovatele_sluzby_service_providersep 

V rámci NZIS jsou publikovány služby, které vám umožní uplatnit právo dle zákona 372/2011 Sb. § 71c  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#p71c.

NIA vám rodné číslo neposkytne, poskytne Vám set údajů popsaný zde: https://archi.gov.cz/nap:nia#atributy_vydavane_poskytovatelum_sluzeb_service_providerumsep,  ovšem s tímto setem se pak můžete obrátit na služby NZIS a jako odpověď dostanete rodné číslo a nový identifikátor pacienta.

2)    JIP/KAAS je identitní systém obsahující pouze úřední osoby, což zdravotníci nejsou https://archi.gov.cz/nap:jednotny_identitni_prostor_verejne_spravy. JIP/KAAS je tedy pro vás zcela irelevantní, s výjimkou osob, které vykonávají např. služby CzechPOINT. Jediný systém, který může ověřit, že je daná osoba zdravotníkem je Národní registr zdravotnických pracovníků, tedy opět služby NZIS. Neboli fyzická osoba může využít identitu dle NIA, čímž ověříte fyzickou identitu a s tou by se ideálně mělo být možno obrátit na NZIS a ten vám vrátí, zda je tato osoba zde vedená nebo není a s jakým oprávněním.