Pozvánka na seminář: Elektronizace zdravotnictví

pozvánka na seminářTATO AKCE JE URČENA PRO VEŘEJNOST I ZÁSTUPCE PACIENTŮ A PROBĚHNE V PROSTORÁCH PACIENTSKÉHO HUBU S MOŽNOSTÍ ONLINE PŘIPOJENÍ

Co je obsahem zákona o elektronizaci zdravotnictví a co přináší pacientům a pacientským organizacím? Oddělení podpory práv pacientů MZČR připravilo pro veřejnost i zástupce organizací pacientského segmentu odborný seminář. 

Přijďte ve čtvrtek 29. 9. od 15h osobně do Pacientského hubu, nebo se připojte online a dozvíte se:

  • co takový zákon obnáší, jaká jsou jeho základní nastavení;
  • jak probíhá příprava a průběh registrů a kdy by měly být hotové;
  • jaké podzákonné normy je třeba připravit;
  • jak je systém připraven na proces elektronizace;
  • co mohou očekávat pacienti;
  • a zda je v přípravě místo pro jejich aktivní zapojení.

Přednášejícími bude Vladimíra Těšitelová, zástupkyně ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo a Milan Blaha, náměstek pro informační a komunikační technologie Ministerstva zdravotnictví ČR.

Přihlásit se na seminář můžete zde 

logo_paciensky_web