Pozvánka na online workshop - Plánované kroky v elektronizaci zdravotnictví - výstupy, přínosy a budoucí vývoj

Workshop je závěrečným krokem projektu „Strategické řízení rozvoje elektronického zdravotnictví v resortu MZ“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0006212, který je spolufinancován Evropskou unií a je postaven na poznatcích získaných v rámci tohoto projektu.


Datum a místo konání: 14. ledna 2021, workshop proběhne od 9.00 do 13.00, formou video
streamu v rámci platformy VIMEO, přihlášení účastníci následně obdrží link pro sledování přenosu

V případě zájmu o účast napište email na: jaromir.holub@mzcr.cz a obdržíte link, na kterém bude workshop probíhat.

Program:

1. Úvod

(Petr Krucký, konzultant, Deloitte Advisory)

2. Vývoj ve vnímání procesu elektronizace a jejích priorit
(Martin Zeman, ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví, MZČR)
- Kam jsme se posunuli v průběhu realizace projektu za tři roky
- Rekapitulace hlavních výstupů a jak byly a budou využity
- Aktuální priority elektronizace a očekávané přínosy – seznámení s hlavními cíli

3. Standardy – procesy vývoje a adopce standardů
(Hynek Kružík, konzultant Národního centra elektronického zdravotnictví, MZČR)
- Co urgentně poskytovatelé a dodavatelé potřebují a z čeho můžeme vycházet
- Doporučení z expertních týmů a projektových výstupů
- Dopady na poskytovatele zdravotních služeb a dodavatele IS. Kde začít a na co
navázat
- Plán rozvoje standardizace v elektronickém zdravotnictví

4. Centrální elektronické služby
(Jiří Borej, hlavní architekt elektronického zdravotnictví, MZČR)
- Jaké služby jsou plánovány
- Jaký budou mít dopad na poskytovatele zdravotních služeb

5. Kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví
(Tomáš Bezouška, manažer kybernetické bezpečnosti, MZČR)
- Nová strategie a cíle resortu v oblasti KB, spolupráce s NÚKIB
- Jakou podporu MZČR poskytne poskytovatelům zdravotních služeb

6. Spolupráce s IHE Czech Republic
(Jan Hůlek, představitel IHE ČR)
- IHE a její význam pro řešení interoperability
- Elektronické služby na úrovni krajů nebo distribuovaných poskytovatelů

7. Zákon a Strategie eHealth, Digitalizace zdravotnictví ve Zdraví 2030 – hlavní cíle a výzvy
(Martin Zeman, ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví, MZČR)
- Očekávané přínosy zákona, co návrh zákona řeší a co ne a proč
- Elektronická zdravotnická dokumentace, vyhláška o zdravotnické dokumentaci
- Další kroky realizace Národní strategie elektronického zdravotnictví po roce 2020

8. Plánovaná podpora poskytovatelů zdravotních služeb z fondů EU
(Jiří Borej, hlavní architekt elektronického zdravotnictví, MZČR)
- Důraz Evropské komise na využití dotací k digitalizaci zdravotnictví
- Jaké reformy / projektové záměry jsme připravili a chceme prosadit
- Jakými nástroji je možné jednotlivé priority podpořit
- Realizace projektů na podporu čerpání evropských fondů – spoluúčast na přípravě