Otázky & odpovědi - Kybernetická bezpečnost zdravotnických zařízení

Neodbytného komentátora kybernetické bezpečnosti Aleše Špidlu tentokrát zajímá pud sebezáchovy manažerů ve zdravotnictví. Existují prostředky, jak dovést na správnou cestu zdravotnická zařízení, která nespadají pod zákon o kybernetické bezpečnosti a nevěnují dostatečnou pozornost ochraně svých informačních systémů před útoky zvenčí?