Odborný seminář pro potencionální žadatele, příjemce a zpracovatele projektů žádajících podporu z IROP a NPO v oblasti interoperability eHealth

V pondělí 30. 1. 2023 se v prostorách Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ČR setkali zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra a Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví s potencionálními žadateli o podporu z IROP a NPO v oblasti interoperability eHealth, aby představili připravované výzvy a zodpověděli dotazy účastníků. Výzvy IROP i NPO byly podrobně prezentovány jak z věcného tak z projektového hlediska. Zástupce Odboru hlavního architekta MV popsal podmínky pro žadatele z pohledu architektonických principů států. Obsah výzev byl zasazen do kontextu připravované evropské legislativy EHDS a na závěr byly představeny služby Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví související s aktivitami v rámci připravovaných výzev. 

Příspěvky: 
-    Připravované výzvy a v kontextu Národní strategie pro elektronické zdravotnictví  - Milan Blaha (MZ)
-    Výzvy IROP z pohledu Ministerstva pro místní rozvoj  - Aleš Pekárek (MMR)
-    Výzvy IROP z pohledu Ministerstva zdravotnictví – Vít Lidinský (MZ)
-    Připravovaná výzva NPO – Stanislav Bogdanov (MV)
-    Podmínky pro žadatele ze strany OHA, architektonické priority státu – Tomáš Šedivec (MV)
-    Návrh nařízení EHDS v kontextu připravovaných eHealth výzev – Klára Jiráková (Národní kontaktní místo pro el. zdravotnictví)
-    Změny na úrovni Národního kontaktního místa pro el. zdravotnictví – Petr Pavlinec (Národní kontaktní místo pro el. zdravotnictví). 


irop_1  irop_2

 

 

 

 

 

 

 

irop_3

irop_4

Soubory ke stažení