Od června si čeští občané vyzvedávají léky na eRecept v Chorvatsku a v Polsku, od konce prázdnin také ve Španělsku

eRecept - obrázek

Od června 2023 je v provozu služba přeshraniční elektronické preskripce a dispenzace, která umožňuje českým občanům uplatnit eRecept vydaný českým lékařem v lékárnách některých států EU. Jedná se o jednu z přeshraničních služeb Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictvím, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví a provozovatelem Kraj Vysočina. Služba je implementována ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv a je součástí celoevropské infrastruktury pro elektronické zdravotnictví MyHealth@EU. 

Od června je možné uplatnit české eRecepty v lékárnách v Polsku a v Chorvatsku. Nově byla služba od 31. srpna spuštěna také ve Španělsku.
 
Od zprovoznění služby do konce srpna bylo zahraničními lékárnami uplatněno celkem 276 českých eReceptů, z toho: 

2023 červen červenec srpen celkem
POLSKO 20 88 46 154
CHORVATSKO 2 62 58 122

Zapojení zahraničních lékáren do přeshraničních služeb je dobrovolné, proto ne všechny lékárny službu zatím nabízejí. Některé zahraniční lékárenské systémy na příjem zahraničních eReceptů nejsou technicky připravené, nicméně v rámci spolupráce s chorvatskou i polskou stranou je oboustranná snaha lékárny o možnostech využití služby a technickém zapojení informovat a pomáhat tak českým občanům získat své léky v zahraničí. 
 
K uplatnění českého eReceptu v zahraničí je zapotřebí průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas) a takzvaný identifikátor eReceptu (12místná kombinace čísel a písmen). Zahraniční lékárny nemohou využívat QR kód eReceptu. Pro úspěšné uplatnění eReceptu je nutné, aby při vystavení eReceptu lékař provedl ztotožnění pacienta vůči registru obyvatel. Doporučuje se také stáhnout si průvodku eReceptu, která obsahuje název a dávkování předepsaného léku, pokud by lékárník měl technické potíže s načtením eReceptu. Toto je možné prostřednictvím aplikace eRecept:

https://pacient.erecept.sukl.cz/suklweb/Pacient/Account/Welcome?returnUrl=%2Fsuklweb%2FPacient%2FHome%2F .  

Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví i Státní ústav pro kontrolu léčiv poskytují občanům technickou podporu v případě, že s vydáním léku na český eRecept mají potíže:
Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví - 605 660 997
Call centrum eReceptu - 800 900 555