Národní centrum elektronického zdravotnictví zahajuje seriál odpovědí na otázky o dalším směřování eHealth ...

Digitalizace zdravotnictví nabývá na významu, dotýká se prakticky nás všech a poutá pozornost. Jako jeden z prvních se David Klimeš zajímal, jestli v projednávaném zákonu o elektronickém zdravotnictví nalézáme nějaké slabiny.

Odpovědi se ujal digitální zmocněnec Ministerstva zdravotnictví Martin Zeman.

Patříte k zájemcům o další rozvoj digitálních služeb ve zdravotnictví? Přivítáme také vaše video s otázkou.

Natáčení proběhlo 22. 2. 2021.