Konference: Datové standardy aneb „zdravotnická dokumentace v 21. století“

loga_NPO

 

Konference se uskuteční 7. 11. 2023 se od 14.00 v kongresovém sále IKEM 

pod záštitou

 prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR, ministra zdravotnictví

prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., MBA, předsedy ČLS JEP

 

Online stream konference můžete sledovat zde: https://konferencemzcr.webflow.io

Rámcový program konference
13:30 – 14:00 Registrace
14:00 – 14:10 Úvodní sdělení ministra zdravotnictví 
14:10 – 14:20 Úvodní sdělení předsedy ČSL JEP 

BLOK I. Obsahové standardy zdravotnické dokumentace: koncepce

14:20 – 14:50 Standardizace ZD ve vztahu k integraci (IT): propouštěcí zpráva jako model / Foltýn
14:50 – 15:10 Nezbytná standardizace ZD ve vztahu k hodnocení dostupnosti a kvality péče / Dušek 

BLOK II. Obecné standardy obsahu zdravotnické dokumentace

15:10 – 15:30 Obecné datové standardy podmiňující interoperabilitu a jejich implementace /Kružík
15:30 – 15:50 Parametrizace obecného templatu propouštěcí zprávy / Zvolský 

15:50 – 16:10 Přestávka

BLOK III. Specifická parametrizace zdravotnické dokumentace – modelové segmenty péče
(prezentace odborníků z praxe)

16:10 – 16:20 Iktová medicína / Zvolský
16:20 – 16:30 Gastroenterologie / Tachecí
16:30 – 16:40 Anesteziologie a intenzivní medicína / Černý
16:40 – 16:50 Onkologie / Mužík
16:50 – 17:00 Reprodukční zdraví / Pařízek

17:00 – 17:40 DISKUZE 

17:40 – 17:55 Přestávka 

BLOK IV. NCEZ, centrální projekty MZ ČR, interoperabilita 

17:55 – 18:25 NCEZ, Centrální projekty MZ ČR (NPO), Projekt interoperabilita (plán výstupů a financování) /Foltýn/Gábriš

18:25 – 18:40 DISKUZE