II. národní konference „Elektronizace zdravotnictví a telemedicína 2024“

Konference proběhla ve dnech 11. – 12. 3. 2024 v Brně, v hotelu Maximus Resort. O účast na konferenci byl velký zájem, takže kapacita konference 250 účastníků byla naplněna několik dní před pořádáním akce. O účast projevili zájem jak IT odborníci, tak i lékaři. 

Program konference se zaměřil na aktuální aspekty elektronizace zdravotnictví, tedy na to, co se již povedlo uskutečnit, co se aktuálně řeší a jaké jsou další plány. Stěžejními otázkami byly standardy a interoperabilita se zaměřením na e-Žádanky a propouštěcí zprávy. Velkým tématem této konference je rovněž telemedicína, která se stává nedílnou součástí běžné lékařské praxe a zvyšuje efektivitu poskytované zdravotní péče.

Tematické okruhy konference:

Elektronizace agend českého zdravotnictví
Národní koncepce, stav projektů, interoperabilita
Legislativní zázemí, probíhající a plánované inovace
Elektronizace v lůžkové a primární péči
Elektronizace v sociálně zdravotních službách

Elektronizace v praxi
Digitalizace vzdělávání zdravotnických pracovníků
Digitalizace agend v ochraně veřejného zdraví
EZkarta a další služby občanům, systém e-žádanek
Zkušenosti poskytovatelů

Telemedicína
Technologické možnosti a inovace
Management, legislativa, úhrady
Telemedicína a kyberbezpečnost
Příklady úspěšných aplikací 

Datová základna elektronizace zdravotnictví
Národní zdravotnický informační systém
Standardizace zdravotnické dokumentace
Probíhající změny v klasifikačních systémech
Agenda otevřených dat, příprava na EHDS
 

Sborník přednášek najdete zde: AKUTNĚ.CZ - Elektronizace zdravotnictví a telemedicína 2024 (akutne.cz)