eHealth Network přijímá HL7 FHIR pro výměnu zdravotních informací v EU pro nové případy použití.

Evropská síť pro elektronické zdravotnictví (eHealth Network) dne 30. března 2023 rozhodla o výběru HL7 FHIR jako základního standardu pro reprezentaci klinického obsahu v nových případech použití, které mají být implementovány mezi členskými státy EU v rámci infrastruktury MyHealth@EU. Jedná se o laboratorní výsledky a zprávy, propouštěcí zprávy z nemocnice a lékařské snímky a zprávy o zobrazování.

Návrh, který byl přijat po podpoře 23 z 27 zemí EU, a který byl zvažován a projednáván už v čase našeho předsednictví EU, připravila podskupina eHealth Network pro technickou interoperabilitu, a to formou dotazníkového šetření EU a doprovodného informačního dokumentu, v němž jsou uvedeny výhody a nevýhody alternativních verzí. Současné domény mezinárodní výměny (pacientský souhrn a elektronický recept/dispenzace) probíhají na základě staršího standardu HL7 CDA.

Tato důležitá strategická volba nabízí nejen významný prostor pro inovace a propojení s moderním vývojem informačních technologií, ale je také důležitá pro výměnu těchto nových případů použití v rámci připravovaného nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data EHDS. Také Česká republika se vydala s podporou Národního plánu obnovy touto cestou, evropská standardizace nás nezaskočila! 

standarts exchanges