#2 Professional Training Session

Dovolte nám, abychom touto cestou vás informovali o možnosti školení v oblasti eHealth, které je důležitou součástí informační kampaně o interoperabilitě v Evropě. 

Skrze projekt X-eHealth, který má strategický význam pro budoucí Evropskou unii v rámci elektronického zdravotnictví, se bude konat 25. května 2022 školení s názvem #2 Professional Training Session. 

 

Image

 

Vzhledem k úspěchu prvního školení se organizátoři rozhodli upořádat navazující odborné školení zaměřené na výměnu obrazové zdravotnické dokumentace a propouštěcích zpráv z nemocnic v systémech zdravotní péče nové generace v celé Evropě.

Hlavním cílem tohoto setkání je zvýšit úroveň digitální gramotnosti zdravotníků, aby mohli úspěšně fungovat v budoucích systémech eHealth. Tento cíl chce školení naplnit i pomocí prohlubování znalostí o různých legislativních prostředích členských států a přijímání přeshraničních služeb digitálního zdravotnictví.

Cílem semináře je zvýšit povědomí zdravotníků o přeshraničních službách digitálního zdravotnictví EU tak, aby mohli správně informovat své pacienty o jejich právech a o možnostech jak tyto služby využívat. 

Další podrobnosti pošlou organizátoři všem účastníkům po registraci. REGISTRACE ZDE 

Školení probíhá v anglickém jazyce.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se obrátit na koordinační tým.

Sekretariát X-eHealth | SPMS x-ehealth.sekretariat@spms.min-saude.pt

Sekretariát NCEZ ncez@mzcr.cz